Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 10 april 2014 – Strack / Commissie

(Zaak F-61/09)1

Procestaal: Duits

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 93 van 15.8.2009, blz. 36.