Language of document :

Sag anlagt den 26. juni 2009 - Donati mod ECB

(Sag F-63/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Paola Donati (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved avocats L. Levi og M. Vandenbusche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ECB's afgørelse om ikke at tage påstandene om, at sagsøgeren angiveligt har været udsat for psykisk chikane samt om erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt, til følge.

Sagsøgerens påstande

Direktionens afgørelse af 16. december 2008 annulleres, da den indeholder en trussel og en intimidering af sagsøgeren.

Direktionens afgørelse af 16. december 2008 annulleres, da den ikke indeholder en afgørelse vedrørende den administrative undersøgelse og om sagsøgerens klage. Subsidiært nedlægges påstand om annullation af direktionens afgørelse af 16. december 2008, da denne indeholder en "indirekte" afgørelse om at henlægge sagsøgerens klage og om ikke at iværksætte efterfølgende foranstaltninger, navnlig om ikke at indlede en disciplinærsag.

Om fornødent annulleres afgørelsen af 16. april 2008 om afslag på sagsøgernes særlige klage.

ECB tilpligtes at betale en erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt, hvilken skade efter billighed kan opgøres til i alt 10 000 EUR.

ECB tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________