Language of document :

Kanne 26.6.2009 - Donati v. EKP

(Asia F-63/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paola Donati (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan keskuspankin sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti jättää tutkimatta väitteet, jotka koskevat kantajaan kohdistunutta henkistä häirintää sekä korvaus kantajalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

Vaatimukset

johtokunnan 16.12.2008 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siihen sisältyy kantajaan kohdistuva uhkaus ja häneen kohdistuvaa häirintää

johtokunnan 16.12.2008 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siihen ei sisälly päätöstä hallinnollisesta tutkimuksesta tai siitä, mitä tapahtuu kantajan kantelulle; toissijaisesti johtokunnan 16.12.2008 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siihen sisältyy "implisiittinen" päätös kantajan kantelun käsittelyn lopettamisesta ja jättämisestä ryhtymättä myöhemmin toteutettaviin toimenpiteisiin ja etenkin olla ryhtymättä kurinpitomenettelyyn

sellainen 16.4.2008 tehty päätös on tarvittaessa kumottava, jolla hylättiin kantajan tekemä erityinen valitus

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle aineettomasta vahingosta kohtuuden mukaan arvioitu 10 000 euron suuruinen korvaus

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________