Language of document :

2009 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Donati prieš ECB

(Byla F-63/09)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Paola Donati (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokatų L. Levi, M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos centrinis bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

ECB sprendimo toliau nenagrinėti pareiškimo dėl ieškovės tariamai patirto psichologinio priekabiavimo panaikinimas ir patirtos moralinės žalos atlyginimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2008 m. gruodžio 16 d. Vykdomosios valdybos sprendimą tiek, kiek jame ieškovei grasinama ir bandoma ją įbauginti.

Panaikinti 2008 m. gruodžio 16 d. Vykdomosios valdybos sprendimą tiek, kiek jame nepriimtas sprendimas dėl administracinio tyrimo baigties ir dėl ieškovės pateikto skundo; subsidiariai panaikinti 2008 m. gruodžio 16 d. Vykdomosios valdybos sprendimą tiek, kiek jame priimtas "numanomas" sprendimas nutraukti ieškovės skundo nagrinėjimą ir nesiimti tolesnių priemonių, konkrečiai kalbant, nepradėti drausminės procedūros.

Tiek, kiek reikia, panaikinti 2008 m. balandžio 16 d. Sprendimą atmesti ieškovės specialią apeliaciją.

Priteisti iš atsakovo kompensaciją už patirtą moralinę žalą, ex aequo et bono įvertintą 10 000 EUR.

priteisti iš Europos centrinio banko bylinėjimosi išlaidas.

____________