Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 25ης Ιουνίου 2009 - Strack κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-61/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Guido Strack (Κολωνία, Γερμανία) (εκπρόσωπος: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε αίτημα προσβάσεως στον φάκελο του προσφεύγοντος

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις ρητές και σιωπηρές αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή, ιδίως στο πλαίσιο των από 12 Σεπτεμβρίου 2008, 3 Οκτωβρίου 2008 και 14 Νοεμβρίου 2008 συναντήσεων για τη μελέτη των φακέλων, την απόφαση του κ. Jansen της 19ης Σεπτεμβρίου 2008 και, καθόσον είναι αναγκαίο, την απόφαση της 25ης Μαρτίου 2009 περί απορρίψεως της υπ' αριθ. R/554/08 ενστάσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος, κατά το μέτρο που έχουν, κατ' αρχάς, παρακωλύσει ή περιορίσει την άσκηση του δικαιώματός του για απρόσκοπτη πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων ή των εγγράφων της Επιτροπής που τον αφορούν, καθώς και στον ατομικό και στον ιατρικό του φάκελο και, γενικώς, σε φακέλους δεόντως τηρούμενους, συνεπείς και πλήρεις που να μην προκαλούν, από γλωσσικής ή τυπικής απόψεως, δυσχέρειες οι οποίες τον εμποδίζουν να αντιληφθεί το περιεχόμενό τους ή να τους συμβουλευθεί, ήτοι, τελικώς, σύμφωνους προς τις απαιτήσεις των άρθρων 26 και 26α του ΚΥΚ και έχοντες αποτελέσει αντικείμενο των τυχόν αναγκαίων προς τούτο βελτιώσεων, και στο μέτρο που, συνεπώς, ισοδυναμούν με απόρριψη, τουλάχιστον μερική, των αιτήσεων τις οποίες έχει υποβάλει ο προσφεύγων-ενάγων, μεταξύ άλλων, στις 10 Ιουλίου 2008, στις 19 Σεπτεμβρίου 2008 και στις 28 Νοεμβρίου 2008·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να του καταβάλει, λόγω της παράνομης συμπεριφοράς της όπως περιγράφεται στην υπό κρίση προσφυγή-αγωγή, κατάλληλη αποζημίωση, της οποίας το ύψος θα καθορίσει το Πρωτοδικείο κατά τη δίκαιη κρίση του, πλην όμως δεν πρέπει, λογικώς, να είναι χαμηλότερη από 2 500 ευρώ·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να του καταβάλει μηνιαία αποζημίωση, υπολογιζόμενη από της ημερομηνίας επιδόσεως της υπό κρίση προσφυγής-αγωγής και μέχρις ότου του παραχωρήσει στην πράξη απεριόριστη πρόσβαση στο σύνολο των επίδικων δεδομένων και εγγράφων, καθώς και στον ατομικό και στον ιατρικό του φάκελο, και της οποίας το ύψος θα καθορίσει το Πρωτοδικείο κατά τη δίκαιη κρίση του, πλην όμως δεν πρέπει, λογικώς, να είναι χαμηλότερη από 200 ευρώ·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να του επιστρέψει τα έξοδα και τις δαπάνες που συνδέονται με τις νέες συναντήσεις που κατέστησαν αναγκαίες για τη μελέτη των φακέλων, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τους κανόνες της που διέπουν την επιστροφή των εξόδων αποστολής ή, επικουρικώς, τα έξοδα που ο προσφεύγων-ενάγων πραγματοποίησε ήδη προκειμένου να μεταβεί στο Λουξεμβούργο στις 12 Σεπτεμβρίου 2008 και στις 14 Νοεμβρίου 2008, κατ' εφαρμογήν των ίδιων πάντα κανόνων, και

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________