Language of document :

Acțiune introdusă la 25 iunie 2009 - Strack/Comisia

(Cauza F-61/09)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Guido Strack (Köln, Germania) (reprezentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de respingere a cererii reclamantului privind acordarea accesului la dosar

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor implicite și explicite ale pârâtei, în special cele referitoare la acordarea accesului la dosar din 12.9.2008, 3.10.2008 și 14.11.2008, a deciziei domnului Jansen din 19.9.2008 și, în măsura în care se va dovedi necesar, a deciziei din 25.3.2009 de respingere a reclamației R/554/08 formulate de reclamant, în măsura în care limitează sau împiedică accesul complet al reclamantului la toate datele și documentele de care dispune pârâta și care îl privesc pe reclamant, precum și la dosarul său personal și la dosarul medical și la alte tipuri de dosare, ținute în mod corespunzător, omogen, complet și care sunt comprehensibile și accesibile reclamantului fără dificultăți de ordin lingvistic sau formal, în conformitate cu articolele 26 și 26a din statut, care au făcut, eventual, obiectul unor modificări în această privință, decizii prin care s-au respins, cel puțin în parte, cererile reclamantului din 10.7.2008, 19.9.2008 și 28.11.2008;

obligarea pârâtei la plata de daune interese corespunzătoare către reclamant, ca urmare a comportamentului ilegal al acesteia, cuantumul daunelor interese urmând să fie stabilit în echitate de Tribunal, fără să fie inferior sumei de 2 500 de euro;

obligarea pârâtei la plata de daune interese lunare către reclamant, începând cu data comunicării prezentei cereri introductive și până la acordarea accesului efectiv și complet la toate datele și documentele litigioase, precum și la dosarul său personal și medical în forma corectă, cuantumul daunelor interese urmând să fie stabilit în echitate de Tribunal, fără să fie inferior sumei de 200 de euro;

obligarea pârâtei să ramburseze reclamantului cheltuielile care vor fi efectuate pentru consultarea ulterioară a actelor necesare, cu aplicarea, prin analogie, a normelor referitoare la rambursarea cheltuielilor de delegație, în subsidiar, rambursarea cheltuielilor deja efectuate de reclamant pentru deplasările la Luxemburg din 12.9.2008 și 14.11.2008, cu aplicarea acelorași norme;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________