Language of document :

2009. június 26-án benyújtott kereset - Strack kontra Bizottság

(F-62/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amely okafogyottság miatt elutasította a felperes 2008. november 27-i panaszát, és a felperes kártérítési kérelmét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2008. május 8-i kérelmének az Európai Bizottság általi 2008. november 8-i hallgatólagos elutasítását, és amennyiben az ennek érdekében vagy a jelen kereset negyedik jogalapjának érdekében szükséges, semmisítse meg a Bizottságnak a felperes panaszát elutasító 2009. március 27-i határozatát is;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot megfelelő mértékű, legalább 15 000 euró összegű, kártérítés megfizetésére az értékelési- és előléptetési eljárás során a Bizottság jogellenes magatartása, és a jelen kereset perfüggőségének beállásáig a T-85/04. és T-394/04. sz. ügyekben hozott ítéletek végrehajtásának Bizottság általi elmulasztása által keletkezett késedelem miatt;

a Közszolgálati Törvényszék másrészt kötelezze a Bizottságot az ezenkívül okozott azonos jellegű egyéb károk megtérítésére legalább napi 10 euró összegben a jelen kereset perfüggőségének beálltát követő naptól a T-85/04. és T-394/04. sz. ügyekben hozott ítéletek - az ezen ítéletekben szóban forgó, a felperesre vonatkozó értékelési- és előléptetési eljárás szabályszerű befejezése általi - teljes és jogszerű végrehajtásának napjáig, amely befejezés a jelen kereset ötödik jogalapjának való helyt adás esetén a kártérítés teljes összegének megfizetésével egyenértékű;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen meg a felperes részére legalább 5000 euró összegű kártérítést a Bizottság 2009. március 27-i levelében található téves állítások miatt, amelyek a panasz egyszerű elutasításán kívül sértették a felperes becsületét és szakmai hírnevét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen meg a felperes részére megfelelő, legalább 25 000 euró összegű kártérítést, mivel a Bizottság megfosztotta a felperest a szabályszerűen lefolytatott értékelési- és előléptetési eljárástól, amely tényért kizárólag a Bizottság felelős;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

____________