Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 23. novembri 2010. aasta otsus - Marcuccio versus Komisjon

(kohtuasi F-65/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Ravikindlustus - Raske haigus - Arstliku komisjoni määratletud kriteeriumite õigusvastasuse väide - Ravikulude hüvitamise taotluse tagasilükkamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega keelduti hageja ravikulude 100%-lisest hüvitamisest

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja L. Marcucciolt.

____________

1 - ELT C 220, 12.9.2009, lk 43.