Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-65/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Sairausvakuutus - Vakava sairaus - Lääketieteellisen neuvoston määräämien kriteerien lainvastaisuutta koskeva väite - Sairaskulujen korvaamista koskevien hakemusten hylkääminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla kieltäydyttiin korvaamasta kantajan sairauskulut 100-prosenttisesti

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Luigi Marcuccio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 220, 12.9.2009, s. 43.