Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 23 noiembrie 2010 -Marcuccio/Comisia

(Cauza F-65/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Asigurări sociale - Asigurare de boală - Boală gravă - Excepție de nelegalitate a criteriilor stabilite de consiliul medical - Respingere a cererilor de rambursare a cheltuielilor medicale)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei prin care se refuză rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale efectuate de reclamant

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 220, 12.9.2009, p. 43.