Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. szeptember 29.

F‑64/09. sz. ügy

Kay Labate

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosítás – Foglalkozási megbetegedés – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – A Közszolgálati Törvényszék hatáskörének hiánya – A kereset áttétele az Elsőfokú Bírósághoz”

Tárgy: Az EK 232. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben K. Labate többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a Bizottság az EK 232. cikk értelmében vett jogellenes mulasztást követett el; kötelezze a Bizottságot az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke F‑77/07. sz., Labate kontra Bizottság ügyben 2008. február 1‑jén hozott végzésének (EBHT 2008., I‑A‑1‑31. o. és II‑A‑1‑159. o.) való megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalára; engedélyezte a jelen ügy megfelelő, soron kívüli elbírálását és hathetes határidőn belül hozzon ítéletet; rendelje el azoknak az egyéb intézkedéseknek a meghozatalát, amelyeket szükségesnek ítél; a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék az F‑64/09. sz., Labate kontra Bizottság ügyként nyilvántartásba vett keresetet átteszi az Elsőfokú Bírósághoz. A Közszolgálati Törvényszék jelenleg nem határoz az eljárás költségeiről.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – A Közszolgálati Törvényszék hatáskörének hiánya

(EK 232. cikk és EK 236. cikk; személyzeti szabályzat, 91. cikk)

Az EK 225. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és a Bíróság alapokmánya 51. cikkének első bekezdése értelmében az Elsőfokú Bíróság hatáskörébe tartozó, intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset az a kereset, amely nem a sérelmet okozó aktus megsemmisítésére, hanem arra irányul, hogy a Bíróság állapítsa meg: valamely intézmény jogellenes mulasztást követett el, miután az EK 232. cikknek megfelelően eljárásra kérték fel, és amelyet egyértelműen az EK 232. cikk alapján terjesztenek elő.

E megállapítást nem teszi kétségessé az, hogy a szóban forgó jogvita valamely intézmény és a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személy közötti munkaviszonyból ered, és e jogvita így az EK 236. cikk hatálya alá tartozik.

Azt a kérdést, hogy ilyen jogvitában a felperes indíthat‑e intézményi mulasztás megállapítása iránti keresetet, miközben az adminisztráció cselekvésének hiányát vitathatja a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke értelmében a kérelmet elutasító hallgatólagos határozat elleni keresettel, csak az a bíróság válaszolhatja meg, amely az intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset elbírálására hatáskörrel rendelkezik, vagyis az Elsőfokú Bíróság, és nem pedig a Közszolgálati Törvényszék.

(lásd a 20–23. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑176/04. DEP. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. július 6‑án hozott végzésének 23–27. pontja; T‑176/08. sz., Infeurope kontra Bizottság ügyben 2009. július 9‑én hozott végzésének 36–40. pontja (az EBHT‑ban nem tették közzé).