Language of document :

A Högsta domstolen (Svédország) által 2021. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Norra Stockholm Bygg AB kontra Per Nycander AB

(C-268/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Norra Stockholm Bygg AB

Alperes: Per Nycander AB

Az eljárásban részt vesz: Entral AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (3) és (4) bekezdése a hozzáférhetővé tételi kötelezettségre vonatkozó nemzeti eljárásjogi jogszabályok tekintetében is ír-e elő követelményeket?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: azt foglalja-e magában az általános adatvédelmi rendelet, hogy az adatkezeléssel érintettek érdekeit is figyelembe kell venni, amikor olyan hozzáférhetővé tétel tárgyában kell határozatot hozni, amely személyes adatok kezelését érinti? Ilyen körülmények között az uniós jog az e határozat elfogadásának módjára vonatkozó részletes követelményeket is megállapít-e?

____________