Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. srpna 2021 FT a dalšími proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 9. června 2021 ve věci T-699/19, FT a další v. Komise

(Věc C-518/21 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU (zástupce: J.-N. Louis, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Soudní dvůr (sedmý senát) usnesením ze dne 27. ledna 2022 odmítl kasační opravný prostředek jako zjevně nepřípustný a uložil žalobcům, aby nesli vlastní náklady.

____________