Language of document : ECLI:EU:C:2022:70


 


 Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 27. ledna 2022 –
FT a další v. Komise

(Věc C518/21 P)

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Veřejná služba – Úředníci a ostatní zaměstnanci – Odměňování – Zaměstnanci Evropské komise vyslaní do třetí země – Aktualizace opravných koeficientů, které se uplatní na jejich odměnu – Zjevně nesprávná posouzení – Zpětný účinek – Vydání bezdůvodného obohacení – Zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek“

1.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Pouhé zopakování žalobních důvodů a argumentů předložených před Tribunálem – Neurčení dovolávaného nesprávného právního posouzení – Nepřípustnost

[Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 168 odst. 1 písm. d) a čl. 169 odst. 2]

(viz body 4 [7, 8, 11], 5)

2.      Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální náležitosti – Stručný popis dovolávaných důvodů kasačního opravného prostředku – Abstraktní vyjádření – Nepřípustnost

(Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Soudního dvora, článek 169)

(viz body 4 [9], 5)

3.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů – Nepřípustnost – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení

[Článek 256 odst. 1 druhý pododstavec SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 168 odst. 1 písm. d)]

(viz body 4 [12, 13], 5)

4.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Důvod předložený poprvé v rámci kasačního opravného prostředku – Nepřípustnost

(Článek 256 odst. 1 druhý pododstavec SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 170 odst. 1)

(viz body 4 [14–16], 5)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá jako zjevně nepřípustný.

2)

FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT a GU ponesou vlastní náklady řízení.