Language of document : ECLI:EU:C:2022:70


 


 Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 27. jaanuari 2022. aasta määrus –
FT jt vs. komisjon

(kohtuasi C518/21 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Avalik teenistus – Ametnikud ja teenistujad – Töötasu – Kolmandates riikides töötavad Euroopa Komisjoni töötajad – nende töötasule kohaldatavate paranduskoefitsientide ajakohastamine – Ilmsed hindamisvead – Tagasiulatuv jõud – Alusetult saadu tagastamine – Ilmselgelt vastuvõetamatu apellatsioonkaebus

1.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine – Õigusnormi väidetava rikkumise määratlemata jätmine – Vastuvõetamatus

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 168 lõike 1 punkt d ja artikli 169 lõige 2)

(vt punktid 4 [7, 8, 11], 5)

2.      Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Ülevaade fakti- ja õigusväidetest – Abstraktne äramärkimine – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 21; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 169)

(vt punktid 4 [9], 5)

3.      Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõike 1 teine lõik; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 168 lõike 1 punkt d)

(vt punktid 4 [12, 13], 5)

4.      Apellatsioonkaebus – Väited – Esimest korda apellatsioonkaebuse raames esitatud väide – Vastuvõetamatus

(ELTL artikli 256 lõike 1 teine lõik; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 170 lõige 1)

(vt punktid 4 [14–16], 5)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT ja GU kohtukulud nende endi kanda.