Language of document : ECLI:EU:C:2022:70


 


 2022 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis
FT ir kt. /  Komisija

(Byla C518/21 P)

„Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Viešoji tarnyba – Pareigūnai ir kiti tarnautojai – Darbo užmokestis – Komisijos personalas, įdarbintas trečiojoje šalyje – Jų atlyginimui taikomų korekcinių koeficientų atnaujinimas – Akivaizdžios vertinimo klaidos – Galiojimas atgaline data – Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas – Akivaizdžiai nepriimtinas apeliacinis skundas“

1.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Paprastas pagrindų ir argumentų, pateiktų Bendrajame Teisme, pakartojimas – Teisės klaidos, kuria remiamasi, nenurodymas – Nepriimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktas ir 169 straipsnio 2 dalis)

(žr. 4, [7, 8, 11] ir 5 punktus)

2.      Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Abstraktus nurodymas – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 169 straipsnis)

(žr. 4, [9] ir 5 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktas)

(žr. 4, [12, 13] ir 5 punktus)

4.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Per apeliacinį procesą pirmą kartą pateiktas pagrindas – Nepriimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170 straipsnio 1 dalis)

(žr. 4, [14–16], 5 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT ir GU padengia savo bylinėjimosi išlaidas.