Language of document : ECLI:EU:C:2022:70


 


 Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 27 ianuarie 2022 – FT și alții/Comisia

(Cauza C518/21 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Funcție publică – Funcționari și agenți – Remunerație – Personal al Comisiei repartizat într‑o țară terță – Actualizarea coeficienților corectori aplicabili remunerației lor – Erori vădite de apreciere – Efect retroactiv – Restituire a unei plăți nedatorate – Recurs vădit inadmisibil

1.      Recurs – Motive – Simplă repetare a motivelor și a argumentelor prezentate în fața Tribunalului – Neidentificarea erorii de drept invocate – Inadmisibilitate

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d) și art. 169 alin. (2)]

(a se vedea punctele 4 [7, 8, 11] și 5)

2.      Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Expunere sumară a motivelor invocate – Enunțare abstractă – Inadmisibilitate

(Statutul Curții de Justiție, art. 21; Regulamentul de procedură al Curții, art. 169)

(a se vedea punctele 4 [9] și 5)

3.      Recurs – Motive – Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă – Inadmisibilitate – Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă – Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare

[art. 256 alin. (1) al doilea paragraf TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d)]

(a se vedea punctele 4 [12, 13] și 5)

4.      Recurs – Motive – Motiv invocat pentru prima dată în recurs – Inadmisibilitate

[art. 256 alin. (1) al doilea paragraf TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 alin. (1)]

(a se vedea punctele 4 [14-16] și 5)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

2)

FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT și GU suportă propriile cheltuieli de judecată.