Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 22 март 2021 г. — Deutsche Lufthansa AG/GE

(Дело C-173/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: Deutsche Lufthansa AG

Ответник: GE

С определение на председателя на Съда от 14 юни 2021 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________