Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Köln (Tyskland) den 22 mars 2021 – Deutsche Lufthansa AG mot GE

(Mål C-173/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: Deutsche Lufthansa AG

Motpart: GE

Genom beslut av den 14 juni 2021 beslutade domstolens ordförande att avskriva målet.

____________