Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 29. januarja 2019 – Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV

(Zadeva C-59/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Booking.com BV

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(2) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 (UL L 351, 20. 12. 2012) razlagati tako, da je za tožbo za opustitev določenih ravnanj podana pristojnost po kraju delikta, če je mogoče, da je očitano ravnanje v skladu s pogodbenimi določbami dopustno, vendar tožeča stranka zatrjuje, da te določbe temeljijo na zlorabi prevladujočega položaja tožene stranke na trgu?

____________

1     UL L 351, 20.12.2012, str.1.