Language of document :

2020 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wikingerhof GmbH & Co. KG / Booking.com BV

(Byla C-59/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – Jurisdikcija – 7 straipsnio 1 ir 2 punktai – Specialioji jurisdikcija bylose dėl delikto arba kvazidelikto – Ieškinys dėl komercinės praktikos, laikomos prieštaraujančia konkurencijos teisei, nutraukimo – Argumentas dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, pasireiškiančio komercine praktika, kuriai taikomos sutartinės nuostatos – Apgyvendinimo rezervavimo internetinė platforma „booking.com“)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Kita kasacinio proceso šalis: Booking.com BV

Rezoliucinė dalis

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 2 punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis taikomas ieškiniui, kuriame prašoma įpareigoti nutraukti tam tikrus veiksmus, susijusius su ieškovo ir atsakovo sutartiniais santykiais, ir kuris grindžiamas argumentu dėl atsakovo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pažeidžiant konkurencijos teisės normas.

____________

1 OL C 155, 2019 5 6.