Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 16. junija 2011 - Ashbrook in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-99/10)

(Javni uslužbenci - Letna prilagoditev prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev - Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luksemburg) in drugi (zastopniki: B. Cortese, C. Cortese in F. Spitaleri, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločb tožene stranke, povzetih v plačilnih listih tožečih strank, da se prilagoditev njihove plače od julija 2009 omeji na 1,85 % v okviru letne prilagoditve prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št.1296/2009 z dne 23. decembra 2009 in predlog za povrnitev škode.

Izrek

1.    Postopek v zadevi Michael Ashbrook in drugi proti Komisiji (F-99/10) se ustavi.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 13, 15.1.2011, str. 42.