Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 16. junija 2011 - Andrecs in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-96/10)

(Javni uslužbenci - Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev - Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgija) in drugi (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Berscheid in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o prilagoditvi osebnih prejemkov, pokojnin in drugih nadomestil tožečih strank z učinkom od 1. julija 2009, povzete v njihovih plačilnih listih, v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009

Izrek

1.    Postopek s tožbo v zadevi Andrecs in drugi proti Komisiji (F-196/1) se ustavi.

2.    Tožeče stranke nosijo svoje stroške in stroške Evropske Komisije.

____________

1 - UL C 30, 29.1.2011, str. 63.