Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 septembrie 2011 - Cervelli/Comisia

(Cauza F-98/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Indemnizație de expatriere - Cerere de reexaminare - Fapte noi și substanțiale - Acțiune vădit inadmisibilă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Cervelli (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier și M. Arias Díaz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care se refuză acordarea indemnizației de expatriere reclamantei.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Doamna Cervelli suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 13, 15.1.11, p. 42.