Language of document :

Sag anlagt den 7. oktober 2010 - Cervelli mod Kommissionen

(Sag F-98/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne J. R. García-Gallardo Gil-Fournier og M. Arias Díaz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afslag på at tildele sagsøgeren udlandstillæg

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kommissionens afslag af 30. juni 2010 er en nullitet.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________