Language of document :

Žaloba podaná dne 15. října 2010 - Massez a další v. Soudní dvůr

(Věc F-101/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Lieven Massez (Lucemburk, Lucembursko) a další (zástupci: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení opravených výplatních pásek žalobců za období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

Návrhové žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí výboru Soudního dvora, který byl pověřen vyřízením stížností, ze dne 29. června 2010, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobců proti jejich opraveným výplatním páskám za období od července do prosince 2009 a proti jejich výplatním páskám vydaným od 1. ledna 2010;

podle potřeby zrušit rozhodnutí Soudního dvora o vydání opravených výplatních pásek žalobců za období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010;

uložit Soudnímu dvoru, aby žalobcům zaplatil nedoplatky odměny za práci a příslušné úroky z prodlení;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________