Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 29. aprillil 2021 – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL versus Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(kohtuasi C-277/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Vastustajad: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse nr 549/2013 Euroopa Liidus1 kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta A lisa punkti 20.309 alapunkti h tuleb tõlgendada nii, et õigusnorme, millega haridusvaldkonnas pädev ametiasutus:

kiidab heaks õppekavad;

reguleerib nii õpingute struktuuri kui ka prioriteetseid ja spetsiifilisi ülesandeid, korraldab õpilaste nimekirja kandmise ja väljaheitmise tingimuste, klassinõukogude otsuste, rahalise osaluse otsuste kontrollimist, korraldab haridusasutuste rühmitamist struktureeritud võrgustikku ning nõuab haridus-, õppe- ja asutuseprojektide väljatöötamist ning tegevusaruannete esitamist,

korraldab kontrolli ja inspekteerimist, mis puudutab konkreetselt õppeharusid, haridustaset ja keeleseaduste kohaldamist, välja arvatud pedagoogilised meetodid, ning

kehtestab minimaalse õpilaste arvu klasside, jagude, astmete või muude alajaotuste kaupa, välja arvatud ministri tehtud erandi korral,

tuleb pidada selle sätte tähenduses „liigseks“ sel määral, et see tegelikult dikteerib või määrab asjaomase tegevusvaldkonna üksuste üldise poliitika või programmi?

2.    Kas sama määruse A lisa punkti 20.15 tuleb tõlgendada nii, et mõiste „üldeeskirjad“ hõlmab selliseid erinorme, nagu „personalieeskirjad“, mis on kohaldatavad haridusvaldkonnas tegutsevate niisuguste kasumitaotluseta institutsioonide töötajatele, mida rahastab valitsemissektor?

____________

1 ELT 2013, L 174, lk 1.