Language of document :

Appel iværksat den 15. februar 2021 af easyCosmetic Swiss GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Enedommer) den 9. december 2020 i sag T-858/19 – easyCosmetic Swiss GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(Sag C-93/21 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: easyCosmetic Swiss GmbH (ved Rechtsanwalt D. Terheggen og Rechtsanwältin S.E. Sullivan)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 20. maj 2021 forkastet appellen og truffet afgørelse om, at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________