Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 13. septembra 2011 - AA proti Komisiji

(Zadeva F-101/09)1

(Javni uslužbenci - Imenovanje - Začasni uslužbenci, imenovani v uradnike - Razvrstitev v naziv - Izvršitev pravnomočne sodbe -Izguba možnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AA (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva K. Van Maldegem in C. Mereu, odvetnika, nato K. Van Maldegem, C. Mereu in M. Velardo, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Predlog, naj se odločba o razvrstitvi tožeče stranke v naziv AD6, plačilni razred 2, razglasi za nično in naj se toženi stranki naloži povračilo škode, ki jo je povzročila tožeči stranki.

Izrek

1.    Evropska komisija mora tožeči stranki iz naslova premoženjske škode, nastale pred razglasitvijo te sodbe, plačati znesek, ki je enak razliki med plačo - po odbitku prispevkov za socialno varnost in davkov - ki bi jo prejela, če bi bila 1. avgusta 2004 zaposlena kot uradnica v vmesnem nazivu A*6 in bi tako njena kariera potekala v skladu s plačilnimi razredi, določenimi v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije, in s povprečnim obdobjem, v katerem uradnik ostane v posameznem nazivu, kakor izhaja iz Priloge I, točka B, Kadrovskih predpisov, ter plačo - po odbitku prispevkov za socialno varnost in davkov - ki jo je tožeča stranka prejela med 1. avgustom 2004 in dnevom razglasitve te sodbe najprej kot nacionalna uradnica in nato od 15. marca 2009 kot uradnica Evropske unije, pri čemer je treba za to razliko uporabiti koeficient 0,8.

2.    Evropska komisija mora tožeči stranki iz naslova premoženjske škode, nastale po razglasitvi te sodbe, plačati 120.000 EUR.

3.    Evropska komisija mora tožeči stranki plačati že zapadle zneske, ki so dolgovani zaradi izvršitve te sodbe, povečane za zamudne obresti, ki se izračunajo od datumov, na katere so ti zneski zapadli, in če so ti datumi pred 15. marcem 2009, pa od tega datuma. Te obresti je treba izračunati po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne transakcije refinanciranja in se uporablja v zadevnem obdobju, povišani za dve točki.

4.    Evropska komisija mora tožeči stranki iz naslova nepremoženjske škode plačati 2000 EUR odškodnine.

5.    V preostalem se tožbe zavrne.

6.    Evropska komisija nosi svoje stroške in dve tretjini stroškov tožeče stranke.

7.    Tožeča stranka nosi tretjino svojih stroškov.

____________

1 - UL C 63, 13.3.2010, str. 52.