Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 septembrie 2011 - Michail/Comisia

(Cauza F-100/09)1

(Funcție publică - Funcționar - Autoritate de lucru judecat - Obligaţie de asistenţă - Articolul 24 du statut - Hărţuire morală)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Michail (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: C. Meïdanis, avocat)

Pârâtă: Comisia (reprezentanți: J. Currall și J. Baquero Cruz, agenți, asistați de E. Bourtzalas și E. Antypa, avocați)

Obiectul

Funcţie publică - Anularea deciziei pârâtei de respingere a cererii de asistenţă formulată în temeiul articolului 24 din statut ca urmare a hărţuirii morale pe care reclamantul pretinde că a suferit-o.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Michail suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisie.

____________

1 - JO C 63 13.03.2010, p. 52.