Language of document :

2009 gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Papathanasiou prieš VRDT

(Byla F-99/09)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Elisavet Papathanasiou (Alikantė, Ispanija), atstovaujama advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovės sutarties sąlygos, kuri numato automatišką darbo sutarties pasibaigimą, jei ieškovės kandidatūra nebūtų atrinkta per VRDT skirtą išorinį konkursą, ir paaiškinimo, kad konkursai OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 ir OHMI/AST/02/02 neturi poveikio ieškovės darbo sutarčiai, panaikinimas. Be to, prašymas atlyginti nuostolius.

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Tarnautojų teismo prašo:

Panaikinti 2009 m. kovo 12 d. VRDT raštą ir jame išdėstytus VRDT sprendimus, pagal kuriuos ieškovės darbo santykiai, pritaikius 8 mėnesių įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminą, baigiasi 2009 m. kovo 16 d., nustatant nenutrūkusius ieškovės darbo santykius su VRDT. Tiek, kiek teismas tai mano esant reikalinga, ieškovė prašo panaikinti kitus, jos nesavarankišku laikomus 2009 d. rugpjūčio 3 d. VRDT raštą (termino atidėjimas 3 mėnesiams) ir 2009 m. spalio 9 d. raštą (skundo atmetimas).

Panaikinti arba paskelbti negaliojančia ieškovės darbo sutarties 5 straipsnyje nustatytą nutraukimo sąlygą, o nepatenkinus šio reikalavimo:

nustatyti, kad ir ateityje ieškovės darbo sutarties pasibaigimas negali būti grindžiamas jos sutarties nutraukimo sąlyga;

nepatenkinus šio reikalavimo, nustatyti, kad bet kuriuo atveju 2009 m. kovo 12 d. VRDT rašte paminėti konkursai negalėjo sukelti neigiamų pasekmių, kylančių dėl nutraukimo sąlygos.

Priteisti iš VRDT ieškovei tinkamo, Teismo nuožiūra nustatyto dydžio nuostolių, patirtų dėl ieškovei 1 reikalavime nurodytais paaiškinimais sukeltos moralinės ir neturtinės žalos, atlyginimą.

Tuo atveju, jei teismo sprendimo priėmimo metu faktinė ieškovės veikla būtų jau pasibaigusi ir (arba) VRDT būtų baigusi mokėti neišmokėtas sumas, nepaisant tebesitęsiančių darbo santykių dėl neteisėto VRDT elgesio:

priteisti iš VRDT, įpareigojus ją tęsti ieškovės darbo santykius ligšiolinėmis sąlygomis ir grąžinti į tarnybą, visą jos patirtą turtinę žalą, pirmiausia sumokant visas potencialiai neišmokėtas išmokas ir kompensuojant visas kitas dėl neteisėto VRDT elgesio ieškovei sukeltas išlaidas (atskaičius gautą bedarbės pašalpą);

Netapentinus šio reikalavimo, tuo atveju, jei dėl šios situacijos teisinių arba faktinių pagrindų ieškovė nebūtų grąžinta į tarnybą ir (arba) nebūtų tęsiami jos darbo santykiai ligšiolinėmis sąlygomis, priteisti iš VRDT ieškovei dėl neteisėto jos veiklos nutraukimo atsiradusios turtinės žalos atlyginimą, kurį sudarytų pragyvenimo lėšų, kurių realiai tikimasi, ir pragyvenimo lėšų, kurias ieškovė būtų gavusi, jei sutartis būtų toliau galiojusi, skirtumas, atsižvelgiant į pensijų išmokas ir kitus reikalavimus.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

____________