Language of document :

Acțiune introdusă la 15 decembrie 2009 - AA/Comisia

(Cauza F-101/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AA (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: K. Van Maldegem şi C. Mereu, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

În principal, anularea parţială a deciziei de încadrare a reclamantului în gradul AD6 treapta 2 şi de obligare a pârâtei la repararea prejudiciului cauzat reclamantului. În subsidiar, obligarea pârâtei la plata de daune morale şi materiale cauzate prin întârzierea în recrutarea reclamantului

Concluziile reclamantului

În principal, anularea deciziei din 19 februarie 2009, în măsura în care stabileşte încadrarea definitivă a reclamantului, precum şi obligarea pârâtei la plata de despăgubiri în cuantum de 320 854 de euro şi daune interese compensatorii şi moratorii în procent de 6,75% pentru prejudiciul material şi moral suferit;

în subsidiar, obligarea pârâtei la plata de despăgubiri în cuantum de 2 331 246 de euro şi daune interese compensatorii şi moratorii în procent de 6,75% pentru prejudiciul material şi moral cauzat prin întârzierea în recrutarea reclamantului;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________