Language of document :

15. detsembril 2009 esitatud hagi - Michail versus komisjon

(Kohtuasi F-100/09)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Christos Michail (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Meidani)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti rahuldamata personalieeskirjade artikli 24 alusel esitatud abitaotlus, mis esitati põhjusel, et hagejat on väidetavalt psühholoogiliselt ahistatud.

Hageja( nõuded

Tühistada 9. märtsi 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata personalieeskirjade artikli 24 alusel esitatud abitaotlus;

mõista komisjonilt mittevaralise kahju eest välja 30 000 euro suurune hüvitis;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________