Language of document :

Acțiune introdusă la 15 decembrie 2009 - Michail/Comisia

(Cauza F-100/09)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Christos Michail (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: C. Meidani, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de respingere a cererii de asistenţă formulate în temeiul articolului 24 din statut ca urmare a hărţuirii morale pe care reclamantul pretinde că a suferit-o.

Concluziile reclamantului

anularea Deciziei din 9 martie 2009 de respingere a cererii de asistenţă formulate în temeiul articolului 24 din statut;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului moral care se ridică la suma de 30 000 de euro;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________