Language of document :

Tožba, vložena 15. decembra 2009 - Michail proti Komisiji

(Zadeva F-100/09)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Christos Michail (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Meidani, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bila zavrnjena prošnja za pomoč, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi člena 24 Kadrovskih predpisov, zaradi psihičnega nadlegovanja, ki ga je po svojem zatrjevanju utrpela.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 9. marca 2009 o zavrnitvi prošnje za pomoč, ki je bila vložena na podlagi člena 24 Kadrovskih predpisov, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži povrnitev nepremoženjske škode, ki znaša 30.000 eurov;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________