Language of document :

Иск, предявен на 14 август 2007 г. - Zangerl-Posselt/Комисия

(Дело F-83/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Brigitte Zangerl-Posselt (Саарбрюкен, Германия) [представител: S. Paulmann, Rechtsanwalt]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на конкурсната комисия за конкурс EPSO/AST/27/06 (асистенти (AST1) с немски език), съобщено на ищцата с писмо на EPSO от 18 юни 2007 г. и потвърдено с писмо от 25 юли 2007 г. за недопускане на последната до практическите и устните изпити на този конкурс;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Конкурсната комисия за конкурс EPSO/AST/27/06 (асистенти (AST1) с немски език за изпълнение на секретарска дейност) не е допуснала ищцата до практическите и устните изпити, тъй като тя нямала необходимата диплома (Abitur).

Ищцата по същество изтъква, че нейната диплома (Realschulabschluss) отговаря на изискванията на дял A, точка II.1, ii) от обявата за конкурса. Според нея класификацията на дипломите както в Германия, така и в Европа, се основавала на създадената от ЮНЕСКО International Standard Classification of Education от 1997 г. (ISCED), като тази терминология била възприета и в обявата за конкурса. Поради това Realschulabschluss също бил диплома за средно образование (ISCED, ниво 2) и давал достъп до образование след средно образование (ISCED, ниво 4).

Освен това ищцата твърди, че мотивите към решението на ответника са непълни и неправилни.

____________