Language of document :

Žaloba podaná dne 14. srpna 2007 - Zangerl-Posselt v. Komise

(Věc F-83/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Německo) (zástupce: S. Paulmann, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí zkušební komise pro výběrové řízení EPSO/AST/27/06 (Asistenti/asistentky (AST1) s německým jazykem), které bylo žalobkyni sděleno dopisem EPSO ze dne 18. června 2007 a potvrzeno dopisem ze dne 25. července 2007, o jejím nepřipuštění k praktickým a ústním zkouškám tohoto výběrového řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zkušební komise pro výběrové řízení EPSO/AST/27/06 (Asistenti/asistentky (AST1) s německým jazykem pro činnosti sekretariátu) žalobkyni nepřipustila k praktickým a ústním zkouškám, jelikož nemůže prokázat požadované ukončené vzdělání (maturitu).

Žalobkyně zejména uplatňuje, že její ukončené vzdělání (ukončení reálky) odpovídá požadavkům bodu A.II.1 písm. ii oznámení o výběrovém řízení. Klasifikace ukončení vzdělání je údajně jak v Německu, tak na evropské úrovni provedena na základě International Standard Classification of Education z roku 1997 (ISCED) vyhotovené UNESCO a tato terminologie byla dle žalobkyně převzata i do oznámení o výběrovém řízení. Podle toho patří ukončení reálky k sekundárním ukončeným vzděláním (ISCED stupeň 2) a umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání (ISCED stupeň 4).

Kromě toho žalobkyně vytýká nedostatečné a chybné odůvodnění rozhodnutí žalované.

____________