Language of document :

Tožba, vložena 14. avgusta 2007 - Zangerl-Posselt proti Komisiji

(Zadeva F-83/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Nemčija) (zastopnik: S. Paulmann, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razveljavi naj se odločba natečajne komisije EPSO/AST/27/06 (strokovni sodelavci (AST 1) za nemški jezik), posredovana z dopisom EPSO z dne 18. junija 2007 in potrjena z dopisom z dne 25. julija 2007, da se tožeči stranki ne dovoli opravljanje praktičnih in ustnih izpitov navedenega natečaja;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Natečajna komisija EPSO/AST/27/06 (strokovni sodelavci (AST 1) za nemški jezik za tajniška dela) tožeči stranki ni dovolila sodelovati na praktičnih in ustnih izpitih, ker ni dokazala zahtevane šolske izobrazbe (matura).

Tožeča stranka zlasti navaja, da je njena šolska izobrazba (Realschulabschluss) v skladu z zahtevami iz A. II. 1, pod ii), obvestila o natečaju. Zatrjuje, da razvrstitev šolske izobrazbe v Nemčiji in na evropski ravni temelji na International Standard Classification of Education iz leta 1997 (ISCED), ki ga je vzpostavil UNESCO in katerega terminologija je bila prevzeta v obvestilu o natečaju. "Realschulabschluss" naj bi sodil med diplome, ki izkazujejo raven osnovne izobrazbe (ISCED raven 2) in naj bi omogočil dostop do nadaljevalnega izobraževanja (ISCED raven 4).

Poleg tega navaja tožeča stranka nezadostno in napačno obrazložitev odločbe tožene stranke.

____________