Language of document :

Kanne 17.8.2007 - Islamaj v. komissio

(Asia F-84/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Islamaj (Grimbergen, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J. -N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

yleisen talousarvion tutkimukseen tarkoitetuilla määrärahoilla palkattujen virkamiesten ylentämismenettelystä tehdyn komission päätöksen (sellaisena kuin se oli sekä 16.6.2004 että 20.7.2005 laaditussa versiossa) 2 artikla on todettava lainvastaiseksi

komission päätös poistaa kantajalle väliaikaisena toimihenkilönä kertyneet 38,5 ansiopistettä on kumottava

komission päätös olla ylentämättä kantajaa vuoden 2006 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST 5 ja tarpeellisin osin päätös hylätä kantajan ylennyskomiteaan tekemä valitus, joka koski tämän ansiopisteiden palauttamista, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka astui väliaikaisena toimihenkilönä komission palvelukseen 1.5.2000 Ispran yhteiseen tutkimuskeskukseen (Italia), nimitettiin virkamieheksi samaan tutkimuskeskukseen 16.4.2004 lukien. Kantaja siirrettiin 16.4.2005 kauppapolitiikan pääosastolle. Kirjeellä, joka oli päivätty 16.6.2006, kantajalle ilmoitettiin, että pisteet, jotka hän oli saanut väliaikaisena toimihenkilönä, oli ensimmäisen riidanalaisen päätöksen nojalla poistettu siltä osin kuin hän oli siirtynyt yleisen talousarvion osaan "Toiminta" kuuluvaan virkaan ennen kuin kaksi vuotta oli kuulunut siitä, kun hänet oli palkattu koeajalla olevana virkamiehenä virkaan, joka kuului mainitun talousarvion osaan "Tutkimus".

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa hyvin samankaltaisiin perusteisiin kuin ne perusteet, joihin on vedottu asiassa F-33/07.1

____________

1 - EUVL C 129, 9.6.2007, s. 26.