Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 17. augustā - Islamaj/Komisija

(lieta F-84/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Agim Islamaj, Grimbergen (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt par prettiesisku Komisijas Lēmuma par ierēdņu, kuru atalgojums tiek maksāts no vispārējā budžeta finanšu līdzekļiem "Pētniecībai", amatā paaugstināšanas procedūru 2. pantu (gan tā 2004. gada 16. jūnija redakcijā, gan 2005. gada 20. jūlija redakcijā);

atcelt Komisijas lēmumu dzēst 38,5 punktus, kurus prasītājs uzkrājis kā pagaidu darbinieks;

atcelt Komisijas lēmumu par prasītāja nepaaugstināšanu AST 5 pakāpē 2006. gadā, kā arī vajadzības gadījumā, par viņa apelācijas noraidīšanu Amatā paaugstināšanas komitejā, lai atjaunotu viņa punktus.

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2000. gada 1. maijā prasītājs uzsāka darbu Komisijā kā Ispra Kopējās pētniecības centra (Itālija) pagaidu darbinieks. 2004. gada 16. aprīlī viņš šajā pašā centrā tika iecelts par ierēdni. 2005. gada 16. aprīlī prasītājs tika pārcelts darbā ĢD "Tirdzniecība". Ar 2006. gada 16. jūnija vēstuli viņam tika paziņots, ka punkti, kurus tas uzkrājis, strādājot kā pagaidu darbinieks, ir tikuši dzēsti, piemērojot pirmo apstrīdēto lēmumu, jo viņš ir pārcelts amatā, kas ietilpst vispārējā budžeta sadaļā "Darbība" pirms divu gadu termiņa beigām no tā pieņemšanas darbā kā pārbaudāmo ierēdni amatā, kas ietilpst minētā budžeta "Pētniecības" sadaļā.

Savas prasības pamatojumā prasītājs norāda uz ļoti līdzīgiem pamatiem, kādi norādīti lietas F-33/07 1 ietvaros.

____________

1 - OV L 129, 09.06.2007., 26. lpp.