Language of document :

2008 m. birželio 24 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Islamaj prieš Komisiją

(Byla F-84/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Buvę sutartininkai, kuriems atlyginimai buvo mokami iš mokslo tyrimams skirtų asignavimų - Pareigų paaukštinimas - Sukauptų taškų panaikinimas - Pareigūno priskyrimas iš bendro biudžeto mokslinių tyrimų skirsnio į viešosios tarnybos skirsnį)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Agim Islamaj (Grimbergenas, Belgija), atstovaujamas advokatų G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir L. Lozano Palacios, vėliau C. Berardis-Kayser ir K. Herrmann

Dalykas

Komisijos sprendimo, kuriuo panaikinami ieškovo jam dirbant laikinuoju darbuotoju sukaupti 38,5 taško, panaikinimas - Komisijos sprendimo, priimto vykdant pareigūnų, kuriems darbo užmokestis mokamas pagal bendro biudžeto "Mokslinių tyrimai" skirsnio asignavimus, pareigų paaukštinimo procedūrą, 2 straipsnio pripažinimas neteisėtu

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

A. Islamaj padengia du trečdalius savo išlaidų.

Europos Bendrijų Komisija, be savo išlaidų, padengia trečdalį A. Islamaj išlaidų.

____________

1 - OL C 235, 2007 10 6, p. 33.