Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 24. jūnija spriedums - Islamaj/Komisija

(lieta F-84/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Agrākie pagaidu darbinieki, kuru atalgojums tiek maksāts no finanšu līdzekļiem pētniecībai - Paaugstināšana amatā - Uzkrāto punktu dzēšana - Ierēdņa pāriešana no vispārējā budžeta pētniecības sadaļas uz darbības sadaļu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Agim Islamaj, Grimbergen (Beļģija) (pārstāvji - G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un L. Lozano Palacios, vēlāk C. Berardis-Kayser un K. Herrmann)

Priekšmets

Komisijas lēmuma dzēst 38,5 punktus, kurus prasītājs uzkrājis kā pagaidu darbinieks, atcelšana - Komisijas Lēmuma par ierēdņu, kuru atalgojums tiek maksāts no vispārējā budžeta finanšu līdzekļiem "Pētniecībai", amatā paaugstināšanas procedūru 2. panta atzīšana par prettiesisku

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Agim Islamaj sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem pats;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanas izdevumus pati un atlīdzina vienu trešdaļu no Islamaj tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 235, 06.10.2007., 33. lpp.