Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 24 iunie 2008 - Islamaj/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-84/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Foști agenți temporari remunerați din creditele alocate pentru cercetare - Promovare - Suprimarea punctelor de "promovare" - Trecerea unui funcționar de la partea cercetare la partea funcționare a bugetului general)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgia) (reprezentanți: G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și L. Lozano Palacios, ulterior C. Berardis-Kayser și K. Herrmann, în calitate de agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de a suprima cele 38,5 puncte de promovare acumulate de reclamant în calitate de agent temporar - Declararea nelegalității articolului 2 din Decizia Comisiei privind procedura de promovare a funcționarilor remunerați din creditele alocate pentru cercetare în bugetul general

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Islamaj suportă două treimi din propriile cheltuieli de judecată.

Comisia Comunităților Europene suportă, pe lângă propriile sale cheltuieli, o treime din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Islamaj.

____________

1 - JO C 235, 6.10.2007, p. 33.