Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 4.11.2008 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-87/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vahingonkorvauskanne - Komission terveydenhuoltoyksikön väitetty lainvastainen menettely - Tutkimatta jättäminen - Vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä koskevan kohtuullisen määräajan noudattamatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli:italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser ,avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission tekemän päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus sellaisen vahingon korvaamisesta, jonka hän väittää kärsineensä komission terveydenhuoltoyksikön hänen kesällä 2001 esittämiinsä kolmeen lääkärintodistukseen liittyneen lainvastaisen menettelyn johdosta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

Marcuccio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 247, 20.10.2007, s. 45.