Language of document :

29. oktoobril 2018 esitatud hagi – ruwido austria versus EUIPO (transparent pairing)

(kohtuasi T-649/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (esindaja: advokaat A. Ginzburg)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi transparent pairing taotlus – registreerimistaotlus nr 16 581 118

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 30. augusti 2018. aasta otsus asjas R 2487/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

vaidlustatud otsus on põhjendamata;

taotletud tähist on materiaalselt vääralt tõlgendatud.

____________