Language of document :

Acțiune introdusă la 29 octombrie 2018 – ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)

(Cauza T-649/18)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (reprezentant: A. Ginzburg, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale transparent pairing – cererea de înregistrare nr. 16 581 118

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 30 august 2018 în cauza R 2487/2017-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

lipsa motivării deciziei atacate;

interpretarea eronată pe fond a semnului solicitat.

____________