Language of document : ECLI:EU:T:2019:585


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 11.9.2019 – ruwido austria vastaan EUIPO (transparent pairing)

(asia T-649/18)

(EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin transparent pairing rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Selvästi täysin perusteeton kanne)

1.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Käsite

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 19 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Erottamiskyvyn arviointi

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 20 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Mainoslauseista muodostuvat tavaramerkit – Erottamiskyky – Erityisten arviointiperusteiden soveltaminen – Ei voida hyväksyä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 21 ja 22 kohta)

4.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Mainoslauseista muodostuvat tavaramerkit – Myynninedistämisilmaisu, jolla on ylistävä luonne

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 23 kohta)

5.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Sanamerkki transparent pairing

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 28 ja 36–38 kohta)

6.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Mainoslauseista muodostuvat tavaramerkit – Mainoslause, joka välittää objektiivisen sanoman

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 35 kohta)

7.      EU-tavaramerkki – Menettelysäännökset – Päätösten perusteleminen – Asetuksen 2017/100194 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke – Sama laajuus kuin SEUT 296 artiklalla

(SEUT 296 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke)

(ks. 41 kohta)

8.      EU-tavaramerkki – Menettelysäännökset – Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta – Uuden tavaramerkin rekisteröiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Todistustaakka

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohta)

(ks. 46 kohta)

Aihe

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 30.8.2018 tekemästä päätöksestä (asia R 2487/2017-2), joka koskee hakemusta sanamerkin transparent pairing rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

ruwido austria GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.