Language of document :

Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – ruwido austria v. EUIPO (transparent pairing)

(Věc T-649/18)1

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie transparent pairing – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Rakousko) (zástupce: A. Ginzburg, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: W. Schramek a A. Söder, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 30. srpna 2018 (věc R 2487/2017-2) týkajícímu se přihlášky slovního označení transparent pairing jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

Žaloba se zamítá.

    Společnosti ruwido austria GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 4, 7.1.2019.