Language of document :

Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2019 – ruwido austria κατά EUIPO (transparent pairing)

(Υπόθεση T-649/18)1

[Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης transparent pairing – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Προσφυγή προδήλως νόμω αβάσιμη]

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Αυστρία) (εκπρόσωπος: A. Ginzburg, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: W. Schramek και A. Söder)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 30ής Αυγούστου 2018 (υπόθεση R 2487/2017-2), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος transparent pairing ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει την ruwido austria GmbH στα δικαστικά έξοδα.

____________

1     EE C 4 της 7.1.2019.