Language of document :

Rješenje Općeg suda od 11. rujna 2019. – ruwido austria protiv EUIPO-a (transparent pairing)

(predmet T-649/18)1

(„Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije transparent pairing – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austrija) (zastupnik: A. Ginzburg, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: W. Schramek i A. Söder, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 30. kolovoza 2018. (predmet R 2487/2017-2), koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka transparent pairing kao žiga Europske unije.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu ruwido austria GmbH nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 4, 7. 1. 2019.